Apple Çalışmaları

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin teknolojiyi en anlamlı şekilde kullanmaları amaçlanmıştır. Bu nedenle müzik derslerinde kullanılan app'ler öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen ve kalıcı izler bırakan çalışmalar olması amaçlanmıştır. Anasınıfları ve 1. sınıflarda hikaye anlatımı ve haritalandırma ile ritim cümleleri yazılmış ve bu cümleler garage band üzerine aktarılmıştır. 3. ve 5. sınıflarda ipad orkestraları kurulmuş, sample yaratma ve besteleme çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra Kurulan orkestralara ipad ile enstruman desteği verilmiştir.

Video sesleri Logic Pro kullanılarak alınmıştır. 

Bu site hazırlanırken hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. ©2017 Atıl Çelik